Jag har ett öga men kan inte se. Petar du mig i ögat blinkar jag inte. Vem är jag?

aab10.jpg?1607754481

Svar: En nål.