Ljug inte, 
det en svaghet är, 
svaga ljuger, 
starka pratar sanning, 
håll dig till sanningen.