Matteusevangeliet 22:36-40 ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”

Kärlek är Guds lag, 
ett allomfattande kärlek, 
kärlek för alla, 
älska alla, 
bli älskad.

2aaa.jpg?1595426004