ass7.jpg?1602949216

Tala tyst
mumla,
viska,
väsa,
muttra,
skvallra,
knysta