21 "Om det är förnuftet som formar människan, så är det känslan som leder henne."
- Rousseau

Vi är känslomänniskor.

aa32.jpg?1593608906

Fi:
"Jos ihminen muovautuu järjen vuoksi,
tunteet johtavat häntä."
- Rousseau