Skada inte andra, 
varken fysikskt eller psykiskt, 
eller verbalt...
gör bara gott...

I lycka och lidande, i glädje och sorg bör vi se på alla varelser som vi ser på oss själva och bör därför avstå från att tillfoga andra sådana skador som vi inte önskar tillfoga oss själva. 
Cogashastra 2:20)