Solidaritet är medicin för enighet, utan solidaritet härskar egoism och odemokratiska beslut, enighet i solidaritetets namn stärker alla inblandade, ingen blir bortglömd, solidaritet räcker sitt hjälpande hand, länge leve solidaritet, solidaritet växer i EU nu genom den gemensamma lånen och det gemensamma coronastödet.Länge leve människovänlighet.

-----------------------------------

Solidaritet bra även bland folk, räck sitt hjälpande hand, var solidarisk.

2se.jpg?1594865579