Om du vill hoppa högt, måste du först huka dig. 
- Gil Fronsdal

buske.jpg?1584470979