ai15.jpg?1610562669

Lite svalare dag, 
som vanlig svensk sommardag, 
underbart är vad det är