Det är en konst att kunna festa utan sprit att kunna ha roligt utan sprit. Då är man sig själv, hjärnan har inte blivit knäpp av spriten. Man ser allting klart och tydligt, man har kvar en del hämningar, sådana hämningar som betraktas inte lämpliga. Det är ju oftas otrevliga hämningar som släpper loss när man druckit sprit. Utan sprit kan man ha kontroll om sina negativa och destruktiva sidor, man alltså behåller en del av sina hämningar för att inte rubba det sociala spelet, det sociala umgänget.
Att kunna festa utan sprit visar att man är fri, litar på sig själv, har sjävförtroende, vågar skratta och ha roligt.

1ccskogochhimmel.jpg?1579189356