Håret, 
att ha baby-hår, 
mjukt hår men mycket hår, 
håret böjer sig hit och dit, 
ibland fönar man håret rakt, 
oftast är det lite krulligt, 
nu man gammal är, 
ids inte bry mig särskilt mycket om håret, 
inte ofta ute numera på grund av covid-19, 
så vem bryr sig ;) 
ingen, 
inte ens jag :)

ah2sei.jpg?1604435584