Absolut sanning, 
finns ingen absolut saning, 
allting är föränderligt, 
allting utveckals vidare.

aa6.jpg?1594031727