En mörk vinternatt, 

en kall vinternatt, 

tystnad råder överallt, 

folk sover, 

sover och drömmer, 

nattugglorna uppe, 

sitter och ugglar 

i nattens mörker, 

i nattens tystnad.

cc7.jpg?1470461767