Jag hatar kvinnor för att de vet alltid var saker är.
- James Thurber

y.woman.53.jpg?1589072637

Hata inte kvonnor,
vissa kvinnor ordning håller,
det en bra egenskap är,
tacka den ordnigssamma kvinna,
var en glad och tacksam man :)