Kärlek och vänskap, 
split slutar genom kärlek, 
det är lagen det, 
kärlek försvinner aldrig.

Split lindras ej genom hat, men split bringas att upphöra genom kärlek. Det är en evig lag.
— Buddha