Var inte övermodig, 
bannlys övermodigheten, 
låt ödmjukheten lysa från dig, 
känn kärlek för alla levande, 
tjäna mänskligheten.

Övermod bör bannlysas med hjälp av ödmjukhet. — Buddha