Vi, 
du, 
jag, 
ni, 
människor, 
älska, 
respektera, 
hjälp.