“Lita aldrig helt på någon annan förutom Gud. Älska människor, men rikta din fulla tillit till Gud.”
- Lawrence Welk

Man skall älska alla människor...men man behöver inte lita på alla människor...det räcker att man litar på Gud...lita på Guds ord...tolka Guds ord civiliserat, barmhärtigt och fridfullt...Gud är god, då skall även människan vara god och visa godhet för alla, visa vänlighet osv...

0-th%20%28a2.jpg?1585360991