Man skall vara mänsklig, 
vi alla är "Guds-barn" så att säga, 
te.x kärlek mellan sama kön är rätt, 
kärlek är vackert, 
alla har rätt till kärlek, 
både själslig kärlek och fysisk kärlek, 
kärlek botar världen, 
älska och bli älskad

love-1.jpg?1589069663