En cirkel förrenar alla människor, 
vi systrar och bröder är. 

”Bahá'u'lláh har skildrat enighetens cirkel. Han har gjort upp ett mönster för att förena alla människor och för att samla dem alla i skyddet av den universella enighetens tält.”
–'Abdu'l-Bahá–