al3.jpg?1624540385

Lär dig att förlåta,
var inte arg,
söka fred, söka harmoni,
så det bra blir.
Förlät, fortsätt i ditt liv,
låt det förflutna vara,
lev i nyet. 
lev i denna tid.