Det sägs att all rykte är skadligt, 
det kan det faktist vara, 
gott brukar orsaka avudsjuka, 
dålig rykte orsakar skam.

5aaa.jpg?1595426016