Absolut sanning, 
finns ingen absolut saning, 
allting är föränderligt, 
allting utveckals vidare.

m-hatt-sv-bl.jpg?1585702085