Det konstaterades att 90% av utsläppen som tillskrivs de 20 främsta klimatförbrytarna var från användning av deras produkter, som bensin, jetbränsle, naturgas och termisk kol. En tiondel kom från utvinning, förädling och leverans av de färdiga bränslena.

- theguardian - omni -

Det var nyheter det, 
klimatetet försämras, 
fossila bränslen är boven, 
människan är inte klok, 
annat kan man inte säga, 
stackars planeten Jorden, 
planeten blöder och snart  
blöder alla människor, 
om utsläpen inte minskas kolossalt.