aab10.jpg?1607754481

”Sök, oavsett vilket tillstånd du befinner dig i. O du törstige! Sök efter vatten oavlåtligt. Till sist är tiden inne när du når våren.”
-Jalal al-Din Rumi

Sök efter vattnet,
till slut hittar du. 
Sök efter andlighet, 
du hittar andlighet om du vill.