Alla älskar friheten, 
nästan alla vill krossa friheten, 
om inte sin egen, men andras frihet. 
Gör inte så mot andra, 

abstrakt.18.jpg?1434612064