Att tänka är givande...man tänker både stora och små saker...såsom livets mening...gur bli bättre...att sträva efter med andlighet...harmoni i livet...meditera och stilla sinnet...lära känna sig själv...bli vän med tystnaden...
Livet är kort...man måste hinna så mycket...och ändog hinner man inte allt i sin utveckling...man lär det man hinner...hela livet lär man nya saker om sig själv...man tänker...frågar sig...letar efter svaren inom sig själv.

naturC.jpg?1594031545