Ibland är den stora vägen jobbig att gå,
därför går man ibland omvägar...
fast man vet att den stora vägen är jämn :)
alla vågar eller kan inte alltid gå genom den stora vägen...

mo3.jpg?1604544743