ac16.jpg?1606186249

Fastna inte, 
släpp taget, 
gå framåt, 
med i tiden.