Pratar kvinnor för mycket? 
självklart inte. 
Att prata mycket är en egenskap 
som både män kvinnor kan ha, 
det är individuelt det.

blomma2.jpg?1598224232