m-hatt-art.jpg?1585702077

On sekä suuri egoisia, pieni egoisia ja siltä väliltä..
.Millainen on ihminen jolla on suuri ego? ..Kaikki
ihmiset näyttävät ulospäin egoansa aika usein..
.Mutta ihmiset joilla on suuri ego, he ovat hyvin
kiinnostuneita itsestään ja kehuvat itseään...
He on tietävinään kaiken paremmin mitä muut...
Kaikki heidän puheet menee aina lopulta heihin
itseensä...
Suuri egoinen ihminen näkee vain itsensä ja heillä
on vaikeata nähdä, tajuta että maailma ei pyöri
ainoastaan vain heidän itsensä jalkojen alla...
hmisen on etsittävä ja löydettävä balanssi oman
egon ja maailman välille... Oma ego ei kiinnosta
kovinkaan paljon kuita ihmisiä... ainoastaan vain
suututtaa muita ihmisiä egoistisilla puheillaann...
jatkuva omasta itsestään puhuminen väsyttää
kuuntelijat..
.Kaikki ihmiset tarvitsee ilmaa ympärilleen, tilaa
itselleen... Siksi se on vaikeaa olla suuren egon
omistajan lähettyvillä, koska on suuri vaara täyttyä
vieraasta egosta ja alkaa voida huonosti...
Totta kai on autettava muita, mutta auta niin että
et satuta itseäsi, pidä hyvää huolta omasta
minästäsi, älä anna muitten egojen vaikuttaa itseesi.

Niin, ja mitäs se ego sitten on?
Ego on psyykken tapa nähdä ja ajatella maailmaa
ja tapahtumia, oikeastaan kaikkea jolla on jotain
tekemistä minän kanssa...psyykke siis puolustaa
itseään ja korostaa itseään ja kutsutaan nimeltä
ego...oikeastaan ei ole mitään egoa...on vain
psyykken toiminta...että silleen :)