Diskrimineringsombudsmannen

* I rapporten ‘Kedjor av händelser‘ från 2016 gör Diskrimineringsombudsmannen en analys av anmälningar om diskriminering från muslimer och förmodade muslimer Läs hela rapporten här!

* Rapporten Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering ger en bild av hur representationer av muslimer yttrar sig i svensk nyhetsrapportering. Ytterligare ett syfte var att sätta dessa representationer i ett sammanhang, dels genom reflektioner från redaktörer på några av de studerade medierna, dels i en vidare ram av forskningLäs mer om rapporten här!

* Föreläsningar från kunskapskonferens om diskrimineringen av muslimer i ljuset av etnisk profileringanordnad av DO , se föreläsningarna här!

* Vill du veta vad och hur DO jobbar? Se det korta klippet via länken här!

Polisen

* Polisen arbetar för att redan vid polisanmälan ta reda på om brott har hatbrottsmotiv. Läs mer om polisens arbete och hatbrott här

Hatbrott är ett samlingsnamn för olika brott som begås på grund av gärningspersonens negativa inställning till exempelvis sexuell läggning, hudfärg eller religionstillhörighet. Se klippet här för att veta mer

Forum för levande historia

Islamofobi är ett samlande begrepp för fördomar om och fientlighet mot islam och muslimer. Termen har bara använts i ett tiotal år men negativa attityder till islam har gamla rötter. Läs mer om islamofobi på Forums hemsida här!

Brottsförebyggande rådet

* I rapporten Hatbrott 2016 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med olika identifierade hatbrottsmotiv samt självrapporterad utsatthet för hatbrott. Läs mer om rapporten här!