Törstig söker vattnet,
och även...
vattnet söker den törstige. 
Sök efter vattnet,

till slut hittar du.

🏛 ⛪️