Allt vad du gör, 
allt vad du säger, 
syns och hörs, 
ooterkalleligt, 
gör det goda, 
var mänsklig.

Allt gör intryck på tillvaron och resulterar i skeendets kurs genom tiderna.
— Abdu’l-Bahá