Natten en mörk tid,
en tyst natt, 
folk sover, 
jag hör natten, 
hör nattens tystnad, 
nej, inte helt tyst, 
jag hör mina andetag, 
jag hör mina tankar...
mina innersta tankar, 
mina inre-öron hör, 
sinnet hör, 
själen hör och ser, 
nattens tystnad...
inte tyst för lyssnaren, 
natten underbar är, 
lyssna dina tankar, 
lyssna ditt innersta, 
bli ett med själen din.