Skyll aldrig på andra
du har ansvar för dina egna ord och handlingar,
ta ansvar för ditt liv,
leta efter en anledning till dina svårigheter, 

men, skyll inte på nästan allt, 
hitta en anledning till dig själv,
ändra ditt tankesätt, '
förbättra ditt eget liv,
dina tankar ,,,osc...

sa2jag.jpg?1595818729