Nytidsmänniskans husbonde, 
är det kalendern det, 
stress stress och åter stress, 
det nytidsmänniskans liv är,

m-hatt-sv-bl.jpg?1585702085