Mörk och sval natt, 

sval luft, 

som manna från himmelen, 

en njutbar sval natt. 🌜

th%20%28a2.jpg?1558473877