aab2.jpg?1607749880

Mmmmm, så jäkla nöjd, 
blundar, tänker, vilar, 
allt känns bra, 
inga större problem här, nej, 
trivs som fisken i vattnet 
trots dessa dystra pandemi tider, 
livet går vidare, 

livet blir det du gör det till.