Unna andra gott, 
du välsignad är.

 Den som unnar andra gott, han varder välsignad, ty han giver av sitt bröd åt
den arme.
 — Ordspråksboken, GT