Unna andra gott, 
du välsignad är.

 Den som unnar andra gott, han varder välsignad, ty han giver av sitt bröd åt
den arme. — Ordspråksboken, GT