Kan du vara tyst, 
då behåller du dina hemlogheter, 
ingen vet då vad du tänker, 
ingen vet vad du skall göra

blommande.buske.2.jpg?1589519208