Bevara hemligheter, 
alla behöver inte veta allt, 
alla förtjänar inte alla hemligheter att veta, 
var försiktig med hemligheter.

aab2.jpg?1607749880