En händelse händer, 
vad gör du då, 
det är avgörande vad du gör, 
hur du bemöter händelsen, 
agera klokt.

jags2.jpg?1604435486