Att känna lugnet i hela sin kropp...härligt, underbart...Harmoni råder i själen min. Känslan är, lugn, oerhört lugn. Att känna känslor, djupa känslor, känslor av lugn och harmoni, det är positivt det. Att sträva efter harmoni, harmoni, lugn och ro, är eftertraktat. Känslan är stark, mjukt starkt, underbart. Känslor har vi alla. Känslomänniskor är vi alla. Vi kommuniserar med våra känslor, känner med känslor...

1cjag16.jpg?1582701789