Mättnad, 

mätt och belåten, 

tankarna avtar, 

meditativ tillstånd, 

harmonisk, 

underbar lugn, 

njuter