Mättnad, 
mätt och belåten, 
tankarna avtar, 
meditativ tillstånd, 
harmonisk, 
underbar lugn, 
njuter