23 “Åsikten är det mellan kunskap och okunnighet.”
- Platon

Åsikter är varken kunskar eller okunnighet, 
åsikter är nog en blandning av det två.

aa23.jpg?1593608875

Fi:
"Mielipide on tiedon ja
tietämättömyyden välillä."
- Platon