Allmänt sagt...vi vet det vad andra skrivit i sina böcker...vad vi läst...Det är det vi vet...Nästan jämt använder vi det vad andra har kommit till slutsats i fakta frågor...vi vet ju inte själva...vi har ju inte uppfunnit...Fakta är inte det samma som en åsikt...Man hör ofta sägas åsikter som fakta och krävas att lyssnarna skall ta deras åsikter för fakta...Dom har fel, mycket fel.

bl%C3%A5himmelmed%20m%C3%B6rkamoln.jpg?1