avl-15.jpg?1563955436

Om munnen säger någonting helt annat om det du känner, då pratar du med en kluven tunga. Ofta kräver några någonting av andra eller ett visst slags uppträdande av andra, men klarar inte uppträda så som man kräver av andra.
Man kan dra slutsatsen av detta att det kan ibland handla om spegling. Man speglar sig själv i andra människor. Antingen är speglingen äkta eller så inbillar man bara att alla andra också har dessa fel som man själv har. Jag tror att dom flesta är medvetna om sina fel. Men det är få som vågar erkänna dessa fel offentligt till andra. Inte ens för sig själv, det är därför dessa speglare brukar bli oerhört aggressiva, när dom märker att d är inte bättre än d d klandrar på hela tiden.