"Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv. 
- (Haditherna)"

Älska din broder och syster, 
alla människor på Jorden är bröder och systrar med varandra, 
vi alla människor är.

naturA.jpg?1586946119