Hur är ditt ego
stor, liten, variabel,
det stora egot medför svårigheter,
kontrollera ditt ego lite.

mo2.jpg?1604544738